RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Vasaras prakšu konkurss “Pierādi sevi vasarā!”

Vasaras prakšu konkurss “Pierādi sevi vasarā!”

 

 

 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 92 studentiem.

 

Sadarbības partneri:

Selva būveRīgas ūdens, Autobrava, KVISTS, Out Loud, UAB Inter Krasta Latvijas filiāle, Baltijas sporta auto

 

 

2013. gads
Stipendiju konkursam tiek varēja pieteikties RTU studenti, kuru studiju specialitāte atbilst attiecīgā uzņēmuma prakses uzdevumiem, kas tika minēti konkursa nolikumā. 
Konkursa uzvarētāji guva iespēju gūt pieredzi un pielietot savas augstskolā gūtās teorētiskās zināšanas praksē, darbojoties nozares vadošajos uzņēmumos. Ar uzņēmumu atbalstu studentiem bija iespēja saņemt praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas LVL 120 vērtībā.
 
Stipendiāti:
Mārīte Damberga, Kristaps Ērglis, Toms Bokta, Modests Elemba, Didzis Vīksne, Andris Auziņš, Dāvis Knopkens, Elita Ukermarka, Viesturs Priedītis, Austris Uljāns, Jānis Kviesis, Valts Dilendorfs, Svetlana Maskajeva, Laura Lībiete 
2014. gads
Konkursam varēja pieteikties RTU studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 27 ikmēneša stipendijas 1 - 2 mēnešiem EUR 200 vērtībā par praksi vasaras mēnešos nozares vadošajos uzņēmumos.
 
Stipendiāti:
Una Kandere, Alvis Epners, Angelina Djakova, Juris Pomerancevs, Elīna Indriksone, Igors Riba, Kristaps Zeps, Viktors Borisovskis, Inna Klasa, Zanda Krišāne, Didzis Vīksne, Rolands Rudzons, Kārlis Tučs, Raivis Kivlenieks, Pēteris Zeps, Jūlija Gržibovska, Marta Griģe, Jūlija Agule, Armands Pēterfelds, Mihails Afonins, Jānis Samsonovs, Rihards Soms, Beāte Laganovska, Matīss Lācis, Kintija Pērkone, Edvards Lazdāns, Lauris Vehi
2015. gads
Konkursam varēja pieteikties RTU studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 15 ikmēneša stipendijas 1 - 2 mēnešiem EUR 200 vērtībā par praksi vasaras mēnešos nozares vadošajos uzņēmumos.
 
Stipendiāti:
Sergejs Sidorovs, Kārlis Millers, Zane Lenša, Indriķis Mežulis, Anna Kulikova, Anna Prikule, Elgars Lipenīts, Anete Klīve, Vitālijs Pavlovs,Aleksandrs Kalamašņikovs, Ritvars Dīcmanis, Rūdolfs Daugulis, Agnese Skuja, Gints Grasis, Andris Ābele
2016. gads
Stipendiju konkursam varēja pieteikties Latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti un vidējo profesionālo skolu audzēkņi, kuru studiju specialitāte atbilst attiecīgajam praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas aprakstam. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 23 ikmēneša stipendijas kādā no Latvijas uzņēmumiem EUR 250 vērtībā 1 - 2 vasaras mēnešiem.
 
Stipendiāti:
Valērija Agurjanova, Deins Apškrūms, Ivars Rābants, Pauls Pierhurovičs, Lauma Rudzīte, Ieva Lapiņa, Rūta Kalniņa, Karīna Zaharāne, Rūta Ādiņa, Ilva Kresse, Arnita Spule, Kristīne Kitoka, Ilvis Naglis, Jelizaveta Zoriča, Arta Kaņepe, Ieva Kalniņa, Linda Krieviņa, Anna Marta Nordmane, Nanija Sprice, Jolanta Gutāne, Oskars Niks Mālnieks, Vladislavs Kožičs, Mairita Ezeriņa
2017. gads
Stipendiju konkursam varēja pieteikties Latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti un vidējo profesionālo skolu audzēkņi. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 13 ikmēneša stipendijas laika periodā no 1 - 2 mēnešiem 300 EUR apmērā par praksi vasaras mēnešos kādā no Latvijas uzņēmumiem. 
 
Stipendiāti:
Smaida Sunepa, Artūrs Nerets, Jānis Miķelis Akmentiņš, Viktorija Vitkovska, Kristaps Oškalns, Rūta Zariņa, Ģirts Porietis, Emīls Mačuks, Kārlis Emīls Vīksne, Audris Bergmanis, Dāvis Mūrnieks, Filips Morozovs, Dana Kondratenko

 

 

Informācija