RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Visma Enterprise” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “Visma Enterprise” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikies jebkuras augstākās izglītības iestādes jebkura līmeņa studenti, kā arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas no 2 līdz 12 mēnešiem 270 - 400 EUR vērtībā dažādās prakses vietās.

Stipendiāta pateicības vārdi

“SIA “Visma Enterprise” HoP komanda man deva iespēju izmēģināt savus spēkus IT jomā, kamēr vēl mācos tikai vidusskolā, lai izprastu, vai mans izvēlētais karjeras virziens ir īstais. Uzņēmumā jutos kā savās otrajās mājās, izzinot gan produkta ciklu, gan programmētāja darbu. Paldies uzņēmumam par šo vienreizējo iespēju, īpaši uzteikt vēlos Valēriju Makijenko par ievadīšanu komandā un Raimondu Mališevu par pacietīga mentora īpašībām.”

Aiga Andrijanova, RTU Inženierzinātņu vidusskola

 

 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 studentiem un 1 skolēnam. 

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Kārlis Pēteris Ratnieks, Madara Avotiņa, Ivanda Sprūdža, Anna Velikāne, Edgars Ķemers, Lāsma Verze, Edgars Haks, Anna Velikāne, Ieva Bumbiere
2017. gada stipendiāti
Inese Jansone, Aiga Andrijanova

Informācija par uzņēmumu.

Informācija