RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “VALPRO” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “VALPRO” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikies RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studenti, sākot no 3. kursa. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas laika periodā līdz 3 mēnešiem 150 EUR apmērā dažādās prakses vietās.

Stipendiāta pateicības vārdi

“Izsaku pateicību par to, ka prakses konkursā ieguvu stipendiju. Iegūtā stipendija radīja gandarījuma sajūtu par paveikto un apgūto prakses laikā. Uzņēmumā, protams, guvu arī milzīgu pieredzi, kas noderēs turpmākajā karjeras izaugsmē, par to saku lielu paldies savam prakses vadītājam uzņēmumā.”

Maksims Tokars, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

 

 

 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 23 studentiem un audzēkņiem.  

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Evija Pola, Rūta Kristiāna Pazāne, Kristiāna Anšmite, Haralds Flemings, Patrīcija Strazdiņa, Laura Cīrule, Roberts Krūmiņš, Maija Pēkšēna, Kristiāna Anšmite, Ilze Mote, Toms Fridbergs, Līga Pērkone, Mārtiņš Esīte, Līga Lapsa, Laura Cīrule, Edgars Sietnieks, Emīls Anšmits, Dāvis Garais, Elīna Zelča
2017. gada stipendiāti
Sandis Sproģis, Ivars Rābants, Laura Siliņa, Maksims Tokars

Informācija par uzņēmumu.

Informācija