RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Ozols Grupa” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “Ozols Grupa” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Stipendiju konkursam varēja pieteikties Latvijas augstākās izglītības iestādēs studējošie. Konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 760 EUR apmērā praksei jaunākā programmētāja amatā.

Stipendiāta paldies

“Esmu pateicīgs RTU Attīstības fondam un SIA “Ozols Grupa” par doto iespēju. Stipendijas iegūšana pavēra plašākas  iespējas pilnveidot zināšanas un attīstīties jomā, kas mani aizrauj. Prakses laikā esmu stipri izaudzis savā jomā. Tā deva saprašanu, kā virzīties tālāk, lai efektīvi attīstītos kā profesionālis.”

Sergejs Cibulis, Rīgas Tehniskā universitāte 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 2 studentam.

 

2017.gada stipendiāti
Sergejs Cibulis

 

Info par uzņēmumu.

Informācija