RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “O3FM inženieru birojs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “O3FM inženieru birojs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta studiju programmās studējošie, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa.
Konkursa kārtībā tika piešķirtas 1 ikmēneša stipendija 12 mēnešiem 650 EUR vērtībā par praksi apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas  sistēmu projektētāja asistenta amatā.

Stipendiāta paldies

“Vēlos izteikt pateicību RTU Attīstības fondam un SIA “O3FM inženieru birojs” par prakses iespēju vienā no pieredzes bagātiem inženieru birojiem Latvijā. Darbojoties uzņēmumā , man bija iespēja papildināt savas zināšanas, iegūt jaunu pieredzi un piedalīties atpazīstamu, vērienīgu un tehniski sarežģītu projektu izstrādē. Pateicoties šai praksei, esmu ieguvusi iespēju uzsākt darba attiecības ar šo uzņēmumu.”

Anna Snikere, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 6 studentiem.

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Mārtiņš Lācis, Artūrs Staveckis, Aleksejs Gavrilovs

Informācija par uzņēmumu.

Informācija