RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA ''METĀLA STUDIJA'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA ''METĀLA STUDIJA'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

 

 

Stipendiju konkursā var pieteikties dažādu inženierzinātņu jomu studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 ikmēneša stipendija 12 mēnešiem 600 EUR vērtībā jaunākā metāla izstrādājumu 3D zīmētāja prakses vietā.

Stipendiāta paldies

''Prakses laikā svarīgākā ir iegūtā pieredze un iespēja studijās iegūtās zināšanas izmantot praksē. Stipendija nebija galvenā motivācija prakses laikā, tomēr sniedza iespēju turpināt attīstīties savā nozarē.''

Rihards Pažulis, RTU students

 

 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2017. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 3 studentiem.

2018. gada stipendiāti

Rihards Pužulis

Informācija