RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Lattelecom” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “Lattelecom” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties jebkuras augstākās izglītības iestādes studenti, kuri 2015./2016. studiju gadā turpina studijas, vēlams saistībā ar personāla vadību.
Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 ikmēneša stipendija 9 mēnešiem EUR 500 vērtībā par praksi personāla vadības dienestā.

Stipendiāta paldies

“Pieredze, ko guvu, esot Lattelecom, man palīdzēja augt ne tikai kā personāla vadības speciālistam, bet arī kā personībai. Ir sajūta, ka tieši pateicoties Lattelecom sniegtajai iespējai man atvērās daudzas durvis. Radošā vide, kuru nodrošina “Mettropole”, palīdzēja sākt domāt ārpus kastes rāmjiem. Šobrīd strādāju kā personāla atlases projektu vadītāja un ticu, ka puse no šiem panākumiem ir tieši Lattelecom pusē.”

Žanete Dondukova, Alberta koledža

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 studentam. 

2016. gada stipendiāti
Žanete Dondukova

Info par uzņēmumu.

Informācija