RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “In-volv Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “In-volv Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties jebkuras Latvijas augstākās izglītības iestādes informāciju tehnoloģiju jomas studenti, sākot no bakalaura līmeņa 3. kursa, visi maģistra līmeņa studenti, kā arī 2014./2015. studiju gada absolventi.
Konkursa kārtībā tika piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 12 mēnešiem EUR 500 - 700 vērtībā par praksi programmētāja un jaunākā programmētāja amatā. 

Stipendiāta paldies

“Vēlos pateikt paldies Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondam par iespēju piedalīties konkursā un SIA “In-volv Latvia” par vārdos neaprakstāmo ieguldījumu manā kā programmētāja attīstībā. Stipendija kalpoja kā lieliska motivācija turpināt šajā jomā mācīties un attīstīties tālāk.”

Pauls Zariņš, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 studentiem.

2016. gada stipendiāti
Pauls Zariņš, Rinalds Rāzna

Info par uzņēmumu.

Informācija