RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA "Hanzas Elektronika" praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA "Hanzas Elektronika" praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes bakalaura līmeņa studenti, kuri 2015./2016.studiju gadā turpina studijas sākot no bakalaura līmeņa 3. kursa, un maģistra līmeņa studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 ikmēneša stipendija 12  mēnešiem EUR 200-300 vērtībā elektronikas inženiera asistenta amatā.

Stipendiāta paldies

“Paldies par sniegto iespēju iegūt praktisko pieredzi elektronikas uzņēmumā! Prakse šāda mēroga uzņēmumā ļauj gūt ieskatu elektroinženiera amata darba pienākumos un projektu realizācijas procesā. Ikdienas darbā varu praktiski pielietot universitātē iegūtās teorētiskās zināšanas un gūtās iemaņas. Darbs zinošu un motivētu inženieru vidū ļauj aptvert cik aizraujošs ir inženiera darbs.”

Sintija Lāce, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada un šajā laikā stipendija izmaksāta 1 studentam. 

2015. gada stipendiāti
Sintija Lāce

Info par uzņēmumu.

Informācija