RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Hansab” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “Hansab” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam tika aicināti pieteikties inženierzinātņu, būvniecības, informācijas tehnoloģiju, lietvedības, projektu vadības jomas Latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti un profesionālo tehnikumu audzēkņi. Konkursa kārtībā piešķirtas 8 ikmēneša stipendijas laika periodā no 6- 12 mēnešiem 200- 400 EUR apmērā dažādās prakses vietās.

Stipendiāta pateicības vārdi

“Vēlos teikt paldies RTU Attīstības fondam, kas deva iespēju nostiprināt jau iegūtās un apgūt jaunas zināšanas prakses vietā "Hansab". Pateicos par sniegto stipendiju, kas būtiski atvieglināja ikdienu studiju un prakses laikā. Paldies "Hansab" par ieguldīto laiku un resursiem manā attīstībā, kas man ļāva paplašināt zināšanas- paplašināt redzes loku. Iesaku katram studentam izmantot iespēju un pietekties praksē kādā no RTU Attīstības fonda piedāvātajām prakses vietām, jo prakse dod neatsveramu pieredzi, kas katram jaunam, augošam speciālistam var kļūt par fundamentu turpmākajā profesionālajā karjerā.”

Roberts Sergijevskis, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 studentiem.

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Mārtiņš Bokmanis, Raivo Cēders-Cīgarts
2017. gada stipendiāti
Viktors Ananičs, Elizabete Valtere, Elvis Tomačovs, Jānis Saliņš, Liene Ķaukule, Roberts Sergijevskis, Kristaps Mūrnieks, Armands Ostrovskis

Informācija par uzņēmumu.

Informācija