RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA ''HAGBERG'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties vadībzinātņu, ekonomikas, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu vadības jomu studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 10 ikmēneša stipendijas 12 mēnešiem 500 - 600 EUR vērtībā dažādās prakses vietās.. 

Stipendiāta paldies

''Paldies RTU Attīstības fondam, kā arī uzņēmumam ''HAGBERG'' par lielisko iespēju darboties apmaksātā praksē teju gadu. darbojoties praktiski, universitātē gūtās teorētiskās zināšanas ļoti noderēja. Uzskatu, ka prakses vieta ļāva iegūt profesionālā bakalaura studiju programmai atbilstošu kompetenci. Stipendiju, ko saņēmu par katru praksē pavadīto mēnesi, ļoti novērtēju, jo ir iespējams prakses vietu apvienot ar studijām, tām nekaitējot. Augstu vērtēju prakses vietas vadības pretīmnākošo attieksmi, jo lekciju un eksāmenu laikā vienmer bija iespēja atrasties skolā. Taču, ja šādas iespējas nebūtu, paralēli studijām nāktos strādāt citā darba vietā, kas savukārt iespaidotu panākumus universitātē.''

Arta Kaņepe, RTU studente

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2018. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 studentiem.

 

2018. gada stipendiāti

Arta Kaņepe, Mārtiņš Zernis, Guna Barkāne, Rolands Tišanovs, Paula Rezgoriņa, Rojs Grauze, Diāna Greiškāne, Reinis Petkus, Laura Krūmiņa, Jurģis Buliņš

Informācija