RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA „Fontes Vadības konsultācijas” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA „Fontes Vadības konsultācijas” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Stipendiju konkursam tiek varēja pieteikties RTU IEVF studējošie studenti ar labām un teicamām sekmēm.
Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas uzdevums paredz studentiem iemaņu papildināšanu dažādās ar vispārējo un personāla vadību saistītās jomās, sniedzot atbalstu konsultantiem nozīmīgu pētījumu veikšanas procesā, kontaktējoties ar uzņēmumam klientiem un piedaloties darba grupas informācijas apritē.

Konkursa kārtībā tika piešķirta ikmēneša stipendija LVL 120 – 240 vērtībā par praktisko iemaņu apgūšanu laika posmā no 2013.gada aprīļa līdz 2014.gada oktobrim, kopā 7 mēnešiem. 

Stipendiāta paldies

„Septiņi mēneši pagāja ļoti ātri, bija liels prieks strādāt patīkamā, darbīgā gaisotnē draudzīgā kolektīvā. Šajos  mēnešos esmu iemācījusies ļoti daudzas lietas, kuras, esmu pārliecināta, man noderēs arī turpmākajās darba gaitās. Visi kolēģi bija pacietīgi un saprotoši, vienmēr izpalīdzīgi. Visā prakses laikā esmu jutusies kā pilnvērtīga kolektīva daļa, ar kuru rēķinās un vēlas iemācīt jaunas lietas. Prakse deva man iespēju izmēģināt savas spējas, saprast, cik ļoti esmu gatava dažādiem izaicinājumiem un gatava apgūt ko jaunu. Kopumā ar savu sniegumu esmu apmierināta, man ir patīkami, ka varēju sniegt savu ieguldījumu lielajā darbā, ko veic SIA „Fontes Vadības konsultācijas”. Liels paldies visiem par šo lielisku iespēju!”

Nadežda Cvetkova

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011.gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 studentiem. 

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Kristīne Mauriņa
2016. gada stipendiāti
Nadežda Cvetkova 

Info par uzņēmumu.

Informācija