RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA „Filtri” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA „Filtri” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties augstāko izglītības iestāžu studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 ikmēneša stipendija 6 mēnešiem 450 EUR apmērā grāmatveža asistenta prakses vietā.

Stipendiāta paldies

„Prakses laiks pagāja ļoti ātri, jo strādāt stiprā, pretīmnākošā, draudzīgā un ar humoru apveltītā kolektīvā ir tīrais prieks! Man ir paveicies, ka iegūtās iemaņas, pārvarētie jautājumu un atbilžu pilnie brīži un kontakti palīdzēs arī turpmākās darba gaitās. Paldies vadītājai Lienītei Bitei par ieguldīto laiku, vārdiem un darbiem manā attīstībā - šis posms manā dzīvē ir ar vienu lielu un treknu plus zīmi! Esmu pateicīga, ka Latvijā ir cilvēki, kas organizē studentiem šīs prakes vietas, un uzņēmēji, kuri tos ņem savā paspārnē un apmāca!”

Sofija Rudevica-Šteinberga, RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2013. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 3 studentiem.  

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Kristaps Kļava, Sofija Rudevica-Šteinberga
2018. gada stipendiāti
Jānis Jēkabs Teivens

Info par uzņēmumu.

Informācija