RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Danone” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “Danone” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties Latvijas augstāko izglītības iestāžu komunikācijas, vadības vai mārketinga jomas pēdējā kursa studenti, kā arī absolventi, kuri studijas beiguši ne ātrāk kā 2015./2016. studiju gadā. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 6 mēnešiem EUR 200 vērtībā par praksi mārketinga nodaļā. 

Stipendiāta paldies

“RTU Attīstības fonda un SIA “Danone” stipendija man deva iespēju ne tikai iegūt pieredzi starptautiskā uzņēmumā un kārotā jomā, bet arī gūt par to atlīdzību, kas mūsdienu prakses vietu tirgū ir reti sastopams.  Praksi SIA “Danone” uztveru kā nopietnu darba pieredzi. Šajā pusgadā, ko pavadiju praksē, es ieguvu priekšstatu par to, kā mārketings strādā straptautiskā uzņēmumā, par zīmola vadību, projektu vadību, par reklāmas kampaņu ievešanu un plānošanu, par to kā strādā sociālo mediju aģentūras. Ieguvu iespējas pilnveidot tādas praktiskas prasmes kā projekta vadība, komunikācija, laika plānošana un daudz ko citu. Paldies!”

Margarita Vrubļevska, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2014. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 4 studentiem.

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Līva Lazdiņa, Samira Egleskalna, Keitija Kalniņa, Elīna Drēziņa
2016. gada stipendiāti
Margarita Vrubļevska, Līva Lazdiņa

Info par uzņēmumu.

Informācija