RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA ''CHR Design Solutions'' praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Stipendiju konkursā var pieteikties būvniecības jomas studenti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 6 mēnešiem 400 EUR vērtībā praktisko iemaņu iegūšanai inženiera - konstruktora asistenta prakses vietā..

Stipendiāta paldies

''Prakse, manuprāt, ir labākais veids,kā iegūt praktiskas zināšanas un pielietot savas akadēmiskās iemaņas reālās situācijās. Es ļoti augstu vērtēju šīs stipendijas piešķiršanu, tā palīdzēja motivēt sevi pēdējam studiju gadam, tāpat uzņēmums ''CHR Design Solutions'' motivēja turpināt studijas pēc bakalaura grāda iegūšanas, kā arī radīt un ieviest jauninājumus savā nozarē. Paldies par sniegto iespēju iegūt pirmo praktisko pieredzi.''

Irina Shvetsova, RTU studente

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2018. gada, un šajā laikā stipendija izmaksāta 2 studentiem.

2018. gada stipendiāti

Ralfs Simanovičs, Irina Shvetsova

Informācija