RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Baltma” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “Baltma” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties jebkuru augstākās izglītības iestāžu pēdējo kursu studenti, kas studē metālapstrādes vai mašīnbūves nozarē, kā arī absolventi, kas beiguši studijas ne ātrāk kā 2015./2016. studiju gadā. Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 kmēneša stipendija 12 mēnešiem EUR 500 apmērā kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai.

Stipendiāta paldies

“Praktisko iemaņu veicināšanas stipendija ir milzīgs atspaids studentam, kurš vēlas iegūt praktiskas zināšanas jomā, ko mācās. Parasti studentiem jāizvēlas, vai strādāt algotu darbu, kas nav saistīts ar profesiju, ko apgūst, vai arī iegūt praktiskas zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas mācībās, bet bez atalgojuma. Ar RTU Attīsības fonda palīdzību var šīs abas lietas apvienot, iegūstot zināšanas arī nedaudz nopelnot. Liels paldies RTU Attīstības fondam un SIA “Baltma” par šādu iespēju.”

Kaspars Paija, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā piešķirtas jau 2 stipendijas. 

2016. gada stipendiāti
Kaspars Paija

 

Info par uzņēmumu.

Informācija