RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Balt Wood Enterprise” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “Balt Wood Enterprise” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursā varēja pieteikties Latvijas augstāko izglītības iestāžu studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē ekonomikas vai uzņēmējdarbības jomā. Konkursa kārtībā piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika perodā līdz 4 mēnešiem 200 EUR apmērā praksei projektu vadības jomā.

Stipendiāta paldies

“Ir gandarījums par padarīto, kad praksē iegūtās zināšanas ir iespējams savienot ar to, ko mācos universitātē, un reāli pielietot šīs zināšanas nākamajā darba vietā. Paldies par sniegto iespēju!”

Dana Jēgere, Latvijas Universitāte
 

 

 

 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendija izmaksātas 3 studentiem. 

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Dana Jēgere, Līva Pilāte

Informācija par uzņēmumu.

Informācija