RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Arčers” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “Arčers” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties jebkuras Latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē ekonomikas, finanšu vai grāmatvedības jomā. Konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā no 3 līdz 6 mēnešiem 300 EUR apmērā par praksi grāmatvedības jomā. 
 

Stipendiāta pateicības vārdi

“Darot ar grāmatvedību saistītus uzdevumus, var zināšanas pielietot praktiski. Pēc prakses iziešanas tad ir apgūta reāla praktiska daļa, attīstoties spējām vēl vairāk.”

Ginters Plukass, Banku augstskola

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas stipendijas 9 studentiem.

 
2017. gada stipendiāti
Annija Svece, Ginters Plukass
Iepriekšējo gadu stipendiāti
Sindija Virse, Dāvis Ondzulis, Alvis Reinsons, Annija Svece, Mārtiņš Feifers, Toms Vabulnieks

 

 

Informācija