RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

SIA “Arčers” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA “Arčers” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties jebkuras Latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē ekonomikas, finanšu vai grāmatvedības jomā. Konkursa kārtībā piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas laika periodā no 3 līdz 6 mēnešiem 150 EUR apmērā par praksi grāmatvedības jomā. 
 

Stipendiāta pateicības vārdi

''Izsaku pateicību par sniegto iespēju, apgūstot praktiskās zināšanas prakses vietā. Stipendija sešus mēnešus ļāva pilnvērtīgi mācīties un apgūt grāmatveža amatu, nedomājot par papildus darba iespējām, kas ļoti apgrūtīnātu zināšanu apguves procesu.''

Vita Dreimane, Grāmatvedības un finanšu koledžas studente

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā izmaksātas stipendijas 10 studentiem.

 

 
Iepriekšējo gadu stipendiāti
Annija Svece, Ginters Plukass, Sindija Virse, Dāvis Ondzulis, Alvis Reinsons, Annija Svece, Mārtiņš Feifers, Toms Vabulnieks
2018. gada stipendiāti
Vita Dreimane

 

 

Informācija