RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Stipendiju konkursam varēja pieteikties Biznesa augstskolas “Turība” studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studenti, sākot no 3. kursa  Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 ikmēneša stipendija laika periodā līdz 12 mēnešiem 700 EUR vērtībā praktisko iemaņu iegūšanai stipendijas finansētāja uzņēmumā. 

Stipendiāta pateicības vārdi

“Liels paldies RTU Attīstības fondam un biedrībai “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” par sniegto nenovērtējamo pieredzi. Prakse deva iespēju savilkt paralēles starp teoriju, ko iegūstu studējot, un reālo uzņēmējdarbību. Kā arī labāk saprast, kā darbojas Biznesa inkubatori un kā attīstās jaunie biznesa projekti un uzņēmēji. Vēlreiz, liels paldies par sniegto iespēju!”

Aivis Pavlovs, Biznesa augstskola “Turība”

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2015. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 studentiem. 

2017. gada stipendiāti
Aivis Pavlovs

 

Informācija par uzņēmumu.

Informācija