RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS „UPB” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

AS „UPB” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes programmas “Būvniecība” studenti sākot no 3. kursa. Konkura kārtībā tiek piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 8 mēnešiem EUR 330 vērtībā par praksi būvprojektēšanas, ekonomisko faktoru analīzes un projekta dokumentācijas optimizēšanas jomās. 

Stipendiāta paldies

„Uzskatu, ka praksei studiju laikā ir liela nozīme karjeras attīstībai. Man svarīgi bija iegūt tieši praktiskās iemaņas un likt lietā arī savas apgūtās teorētiskās zināšanas. Praksē AS "UPB" man bija iespēja iepazīties ar reāliem projektiem, problēmām, risinājumiem un citiem jautājumiem, kā arī tiku apmācīts strādāt ar 3D projektēšanas datorprogrammu. Uzņēmums ir pretimnākošs studentiem, tāpēc nebija grūtības praksi apvienot ar studijām. Bet lielāko manu pateicību ir izpelnījušies tieši kolēģi, kuri bija draudzīgi, atvērti un izpalīdzīgi. Ja radās kādi jautājumi vai neskaidrības, zināju, ka varu vērsties pie viņiem jebkurā laikā. Tas ļoti atviegloja iejušanos kolektīvā un svarīgākais, izprast darba uzdevumus, veikt tos patstāvīgi un arvien kvalitatīvāk, ātrāk..”

Rihards Kalniņš, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2014. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 studentiem.  

2015. gada stipendiāti
Rihards Kalniņš, Mārtiņš Beiša

Info par uzņēmumu.

Informācija