RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS "Luminor" praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

AS "Luminor" praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Stipendiju konkursam varēja pieteikties jebkuras Latvijas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 1. kursa, kuri studē ekonomiku, banku darbību, mārketingu, komunikāciju un grāmatvedību. Konkursa kārtībā piešķirtas 42 prakses vietas laika periodā no 3 līdz 9 mēnešiem 340 EUR apmērā dažādās prakses vietās.

Stipendiāta pateicības vārdi

"Paldies par iespēju iziet praksi mūsdienīgā un prestižā uzņēmumā, kur praktikanti ir būtiska ikdienas sastāvdaļa. Prakses laikā ir iespēja apgūt ne tikai uzticētos uzdevumus, bet arī vērot, kā darbojas uzņēmums, kāds tajā ir vadības stils un attieksme pret darbiniekiem. Praksi ir iespējams apvenot ar studijām, kas šo piedāvājumu padara vēl vilinošāku un vērtīgāku. Tiešām paldies par lielisko ierakstu manā CV, bet galvenokārt par iespēju un gūtajām zināšanām!"

Linda Knāviņa, Banku augstskola


Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu, nodrošinot prakses vietas "Nordea Bank AB", bet tagad arī "Luminor Bank" bankā, tiek realizēts kopš 2014. gada, un šajā laikā stipendijas izmaksātas 173 studentiem.

2017. gada stipendiāti
Oskars Gabranovs, Roberts Počkajs, Annija Avdeviča, Anita Eimane- Silkāne, Elva Anne Batureviča, Kristīne Vaižule, Aleksejs Vasiljevs, Zane Ķēde, Madara Tampe, Linda Knāviņa, Ance Magdalēna Ķepiņa, Dita Ozola, Rolands Ļebedevs, Jānis Mauris, Agnese Platače, Kristiāns Kuzmovs, Marija Iļiuca, Katrīna Barbāne, Jūlija Finaškina, Liene Kairiša, Ance Indriksone, Agnese Vārna, Jeļena Papkoviča, Edgars Grebežs, Karīna Tautkus, Liene Beāte Locika, Jolanta Immure, Alīna Jarmoļiča, Ivonna Mūrniece, Sanita Litinska, Dace Valdmane, Aleksandra Mihaiļuka, Velta Maļkeviča, Efeja Glinska, Linda Luste, Dmitrijs Vostrikovs

 

Informācija par uzņēmumu

Informācija