RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS „G4S Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

AS „G4S Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties Latvijas augstāko izglītības iestāžu elektronikas un telekomunikāciju nozarē studējošie ar nopietnu interesi par elektroniku un informāciju tehnoloģijām. 
Konkursa kārtībā tika piešķirta 1 ikmēneša stipendija 3 mēnešiem EUR 200 vērtībā.

Stipendiāta paldies

“Vēlos pateikties RTU Attīstības fondam un AS “G4S Latvia” par doto iespēju iegūt ne tikai praktiskas zināšanas, bet arī iegūt pieredzi darbā ar speciālistiem. Iegūtās zināšanas palīdzēs man ne tikai studiju procesā, bet arī turpmākajā karjeras attīstībā. Paldies, ka palīdzat un veicināt studentu attīstību.”

Vjačeslavs Amosejevs, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 8 studentiem. 

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Imants Dzenis, Elvita Ozoliņa, Kristaps Bērzājs
2015. gada stipendiāti
Vjačeslavs Amosejevs

Info par uzņēmumu.

Informācija