RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS “BMGS” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

AS “BMGS” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Konkursam varēja pieteikties Latvijas augstāko izglītības iestāžu būvniecības jomas studenti, sākot no 2. kursa.
Konkursa kārtībā tika piešķirtas 7 ikmēneša stipendija laika periodā 1,5- 12 mēnešiem 350- 500 EUR vērtībā dažādās prakses vietās. 

Stipendiāta pateicības vārdi

“Saku lielu paldies RTU Attīstības fonda komandai un "BMGS" kolēģiem, kas man deva iespēju būt daļai no uzņēmuma un palīdz sasniegt manus mērķus. Uzņēmumā vienmēr jutos novērtēta, jo redzēju, kā ar savu uzdevumu paveikšanu esmu palīdzējusi un atvieglojusi darbu citem. Prakses laikā stipendiju vairāk uztveru kā motivāciju atbildīgi izturēties pret uzticētajiem uzdevumiem. Iegūtās zināšanas noteikti ļaus man attīstīties vēl vairāk, lai nākotnē spētu efektīvi un radoši vekt savu darbu. Izsaku pateicību saviem prakses vadītājiem un kolēģiem par gūto atbalstu, pieredzi un padomiem!”

Līva Luīze Bleive, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
 

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2016. gada, un šajā laikā stipendija izmaksātas 8 studentiem. 

Iepriekšējo gadu stipendiāti
Dmitrijs Ansiko
2017. gada stipendiāti
Konstantīns Gubenko, Ella Spuriņa, Paula Jansone, Līva Luīze Bleive, Agate Aleksandrova, Ričards Švītiņš

Informācija par uzņēmumu.

 

Informācija