RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA “ITERA Latvija” balva

Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA “ITERA Latvija” balva

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek izsludināts konkurss balvu piešķiršanai ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu. Pretendentus balvu konkursam tiek aicināti izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, SIA “ITERA Latvija”, Latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 balvas 3000 EUR vērtībā.

Laureāta pateicības vārdi

''Esmu ļoti pateicīga vērtētājiem par šo atzinību, kā arī kolēģiem, kuri izvirzīja mani šai balvai. Šī balva kalpo kā augsts novērtējums jau paveiktajam pētnieciskajam darbam, kā arī ir kā pamudinājums turpināt iesākto, kur ir vēl tik daudz izzināmā. No visas sirds pateicos!''

Dr.geogr. Agrita Briede

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu un Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek realizēts kopš 2006. gada, un līdz šim balvas piešķirtas jau 26 laureātiem. 

Iepriekšējo gadu laureāti
Sandra Treija, Natalija Ņitavska, Tālis Juhna, Aija Ziemeļniece, Linda Legzdiņa, Gundega Lināre, Sarmīte Strautiņa, Pēteris Šipkovs, Laila Ikase, Una Īle, Laimdota Kalniņa, Silvija Rubene
2018. gada laureāti
Dr.geogr. Agrita Briede, PhD Māra Urtāne

Atbalstītāji:  Latvijas Zinātņu akadēmija, SIA "ITERA Latvija"

Informācija