RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvijas Gāze” balva

Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvijas Gāze” balva

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek izsludināts konkurss balvām zinātnē, kurā izvirzīt pretendentus aicināti Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, AS “Latvijas Gāze”, Latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 balvas EUR 1000 un 2 balvas EUR 2500 vērtībā jaunajiem zinātniekiem un par mūža devumu gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs, kā arī kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs.

Laureāta pateicības vārdi

''Paldies AS ''Latvijas Gāze'', Latvijas Zinātņu akadēmijai un RTU Attīstības fondam par sniegto atzinību un materiālo atbalstu. Paldies kolēģiem par neatsveramo atbalstu pētījumu veikšanā. Balva ir apliecinājums zinātnē sasniegtajam un motivē doties uz priekšu jaunos pētījumos.''

Dr.pharm. Jānis Kūka

 

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu un Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek realizēts kopš 2009. gada, un līdz šim balvas piešķirtas jau 40 laureātiem. 

Iepriekšējo gadu laureāti
Inga Krūmiņa, Ingūna Lubaua, Jānis Bažbauers, Jurģis Zemītis, Raimonds Karls, Ainārs Rudzītis, Janīna Romanova, Gints Freibergs, Oskars Kalējs, Ralfs Kolītis, Jānis Volkolakovs, Aleksejs Batrakovs, Mārtiņš Kalējs, Jānis Raibarts, Andrejs Kokins, Andra Ješinska, Anatolijs Borodiņecs, Jānis Jušinskis, Aleksandrs Maļcevs, Jeļena Tihana, Ilmārs Bode, Ieva Ziediņa, Andris Skride, Indra Niedrīte
2018. gada laureāti
Ilmārs Stuklis, Dr.habil.med. Iveta Ozolanta, Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs, Dr.pharm. Jānis Kūka

Atbalstītāji:  Latvijas Zinātņu akadēmija, AS "Latvijas Gāze"

Informācija