RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvijas Gāze” balva

Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvijas Gāze” balva

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek izsludināts konkurss balvām zinātnē, kurā izvirzīt pretendentus aicināti Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, AS “Latvijas Gāze”, Latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 balvas EUR 1200 un 2 balvas EUR 3600 vērtībā jaunajiem zinātniekiem un par mūža devumu gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs, kā arī kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs.

Laureāta pateicības vārdi

“Vēlos izteikt pateicību AS “Latvijas Gāze” par ilgstošo sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, kuras ietvaros jau vairāk nekā desmit gadus tiek atbalstīti gan pētnieki, gan bakalaura un maģistra studiju līmeņu studenti, tādejādi sniedzot lielu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā.”

Anatolijs Borodiņecs

 

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu un Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek realizēts kopš 2009. gada, un līdz šim balvas piešķirtas jau 36 laureātiem. 

Iepriekšējo gadu laureāti
Inga Krūmiņa, Ingūna Lubaua, Jānis Bažbauers, Jurģis Zemītis, Raimonds Karls, Ainārs Rudzītis, Janīna Romanova, Gints Freibergs, Oskars Kalējs, Ralfs Kolītis, Jānis Volkolakovs, Aleksejs Batrakovs, Mārtiņš Kalējs, Jānis Raibarts, Andrejs Kokins, Andra Ješinska, Anatolijs Borodiņecs, Jānis Jušinskis, Aleksandrs Maļcevs, Jeļena Tihana
2017. gada laureāti
Ilmārs Bode, Ieva Ziediņa, Andris Skride, Indra Niedrīte

Atbalstītāji:  Latvijas Zinātņu akadēmija, AS "Latvijas Gāze"

Informācija