RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Latvijas dzelzceļa Gada balva

Latvijas dzelzceļa Gada balva

Balvu konkurss tiek organizēts ar mērķi veicināt Latvijas zinātnes un moderno tehnoloģiju attīstību un pielietojumu ar dzelzceļa nozari saistītās inženierzinātnēs un uzņēmējdarbībā. Balvas tiek piešķirtas ievērojamam zinātniekam vai praktiķim par radošu, nozīmīgu pētījumu veikšanu, par nozīmīgu mūža ieguldījumu Latvijas dzelzceļa transporta nozares kopējā attīstībā un topošajam jaunajam Latvijas dzelzceļa speciālistam - maģistrantam, doktorantam, zinātniekam -  par pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 medaļas, diplomi un naudas balvas zinātniekiem vai praktiķiem 1920,87 EUR apmērā, jaunajam speciālistam 1337,50 EUR apmērā.

Laureāta pateicības vārdi 

“Izsaku patiesu pateicību VAS “Latvijas dzelzceļš” par iedibināto tradīciju “Latvijas dzelzceļa Gada balvas” pasniegšanā. Viennozīmīgi jūtos dziļi pagodināts apbalvojumu saņemt. Manuprāt, patiesi svarīgais ir pati balvas ideja, apzinot un godinot cilvēkus, kuri savu mūža ritumu velta tehniskas un komplicētas nozares nianšu izzināšanai un uzlabošanai. Potenciāls dzelzceļa nozarē mums ir milzīgs. Ar labiem tehniskiem prātiem Latvija tajā spēj tikai augt un augt.”

Einārs Jaunzems

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu un Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek realizēts kopš 2009. gada, un līdz šim balvas piešķirtas jau 17 laureātiem.

Iepriekšējo gadu laureāti
Jurijs Lucēvičs, Inese Rezgoriņa, Josifs Švaba, Jānis Strods, Kazimirs Voroņeckis, Pāvels Četirboks, Aija Poča, Arturs Plešaunieks
2016. gada laureāti
Gaļina Semjonova, Dijs Sergejevs (1935 – 2016), Einārs Jaunzems

Atbalstītājs: VAS "Latvijas dzelzceļš"

Informācija