RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Eižena Āriņa balva

Eižena Āriņa balva

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek izsludināts konkurss profesora Eižena Āriņa balvām par Latvijai nozīmīgu teorētisku ieguldījumu datorzinātnes attīstībā vai praktisku pienesumu datorikā ar mērķi apzināt, novērtēt un izcelt spilgtāko zinātnes teorētiķu un praktiķu sasniegumus datorikas zinātnes attīstībā un praktiskajā pielietojumā Latvijā. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 zelta medaļas, diplomi un balvas 2500 EUR apmērā.

Laureāta pateicības vārdi 

''Izsaku lielu paldies gan balvas pasniedzējiem par izrādīto augsto atzinību, gan arī maniem kolēģiem no dažādām zinātniskajām institūcijām, kas ir devuši arī savu ieguldījumu manā panākumā. Mani šī balva motivē nevis ''dusēt uz lauriem'', bet gan turpināt ne mazāk kvalitatīvi strādāt IT jomas pētījumos un viedu elektronisko sistēmu izstrādē arī tālāk. Tā kā Eižena Āriņa balva tiek piešķirta reizi mūžā, tad kā izaicinājums ir darboties tā, lai nu jau kāds no maniem jaunajiem zinātniekiem pēc kāda laika būtu cienīgs izpelnīties šo augsto godu!''

Dr.sc.comp. Modris Greitāns

Konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu un Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek realizēts kopš 2011. gada, un līdz šim balvas piešķirtas jau 13 laureātiem. 

Iepriekšējo gadu laureāti
Audris Kalniņš, Sergejs Skusovs, Ivars Biļinskis, Viesturs Ozoliņš, Aldis Baums, Jānis Erts, Jānis Grundspeņķis, Andris Ambainis, Valdis Lokenbahs, Aivars Lorencs, Jurijs Merkurjevs, Guntis Bārzdiņš
2018. gada laureāti

Dr.sc.comp Modris Greitāns 

Atzinības rakstu un diplomu saņēmēji
Jurijs Merkurjevs, Sergejs Kodors, Kirils Solovjovs, Edgars Strods, Andrejs Rampāns, Aleksandrs Ļubinskis, Juris Joksts, Pēteris Rivža, Aleksandrs Belovs, Andris Brekše, Fricis Pirtnieks, Valdis Bergs, Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns, Dr.sc.ing. Mārīte Kirikova, Sintija Deruma, Elīna Ingelande, Mg. Dzintars Tomsons, Jānis Volbergs, Dailis Langovskis
 

Atbalstītājs: AS "Emergn"

Informācija par balvu - http://arinabalva.lv

Informācija