RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RTU darbiniekiem

RTU darbiniekiem

Rīgas Tehniskā universitāte 2002. gada 15. aprīlī ir dibinājusi nodibinājumu “Rīgas Tehniskā universitātes Attīstības fonds”. Fonda mērķis nemainīgi ir veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai RTU veidotu par modernu izglītības, zinātnes un kultūras centru Latvijā. RTU Attīstības fonds nav RTU struktūrvienība, bet ir patstāvīga organizācija – juridiska persona.

RTU Attīstības fonds palīdz piesaistīt ziedojumus RTU, t.sk. fakultātēm studiju kvalitātes uzlabošanai, stipendiju un tehnisko iekārtu atjaunošanai, kā arī citu projektu īstenošanai. RTU struktūrvienībām sadarbojoties ar RTU Attīstības fondu līdz šim piesaistīts nozīmīgs finansējums tādiem projektiem un pasākumiem kā:

 • RTU 150 gadu jubilejas pasākumi;
 • RTU BIF 150 gadu jubilejas pasākumi;
 • RTU MLĶF 150 gadu jubilejas pasākumi;
 • RTU TMF 150 gadu jubilejas pasākumi;
 • RTU Dizaina fabrika;
 • RTU Inženierzinātņu vidusskola;
 • RTU APF absolventu diplomprojektu izstādes;
 • Zinātniskās konferences (EUNIS, PoEM, Kvalitāte būvniecībā u.c.)
 • RTU Karjeras dienas;
 • RTU Sporta kluba un Studentu kluba pasākumi;
 • Grāmatu izdošana;
 • Stipendijas RTU studentiem;
 • U.C.

Ja Jūsu struktūrvienībā paredzēts kāds projekts, kuram redzat iespēju piesaistīt sabiedrības atbalstu ziedojumu veidā, RTU Attīstības fonds BEZMAKSAS nodrošina:

 • Konsultācijas par iespējamiem ziedojuma piesaistes variantiem no RTU, t.sk. fakultāšu esošajiem sadarbības partneriem;
 • Atbalstu sadarbības piedāvājuma izveidē potenciālajiem ziedotājiem;
 • Formālo juridisko dokumentu kārtošanu starp ziedotāju un RTU;
 • Finansējuma izlietojumu (bez iepirkuma procedūras) saskaņā ar vienošanos starp ziedotāju un fakultāti/ struktūrvienību, neieturot nekādu procentu;
 • Nodokļa atlaides ziedotājiem.

RTU Attīstības fonds neietur līdzekļus no universitātei piesaistītā finansējuma apmēra. Par sadarbību lūgums sazināties ar kādu no RTU Attīstības fonda projektu vadītājiem

Aicinām RTU darbiniekus sadarboties finansējuma piesaistes procesā, lai kopīgi veidotu RTU par modernu izglītības, zinātnes un kultūras centru Latvijā. 

Informācija