RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Visvairāk prakses vietu ekonomikas studentiem, lielākā stipendija – 645 EUR

8. februāris, 2019
.
.
.

Ražīgs 2018. gads bija arī mums RTU Attīstības fondā - dažādas stipendijas pagājušajā gada saņēma 743 studenti, no tiem 492 studenti un audzēkņi veiksmīgi darbojās praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs un par dalību praksē saņēma arī stipendiju. Savukārt 251 students ir saņēmis cita veida atbalsta stipendiju, kas palīdzēja segt ikdienas izdevumus, līdz ar to vairāk laika varēja veltīt studijām un sabiedriskajai dzīvei augstskolā. Kopumā izsludinājām 264 stipendiju un balvu konkursus, tāpat veiksmīgi turpinājām piesaistīt ziedojumus nozīmīgiem RTU projektiem.

Visvairāk praktisko iemaņu veicināšanas konkursus sadarbībā ar uzņēmumiem izsludinājām ekonomikas jomas studentiem, tomēr plašas prakses iespējas bija arī būvniecības un nekustamā īpašuma, informācijas tehnoloģiju un datorikas, kā arī cilvēkresursu vadības jomas studentiem un audzēkņiem. Turpinot uzsākt sadarbību aizvien jaunus uzņēmumiem, pievēršam uzmanību arī tām jomām, kur prakses vietas ir retāk pieejamas.

Lielākā praktisko iemaņu veicināšanas stipendija par praksi 30 stundas nedēļā bija 645 EUR informācijas tehnoloģiju jomā. Tomēr stipendiju apmēri var atšķirties prakses uzdevumu un prasību dēļ. Esam novērojuši, ka, salīdzinot ar 2017. gadu, vidējās stipendijas palielinājušās informācijas tehnoloģiju, būvniecības, enerģētikas un elektroenerģijas, kā arī cilvēkresursu un personāla vadības jomās.

Prakses iespējas izmanto ne tikai pēdējo kursu studenti, bet arī bakalaura līmeņa pirmā un otrā kursa studenti, savukārt vidējais prakses laiks uzņēmumā ir septiņi mēneši. Esam secinājuši, ka tas ir gan uzņēmumam, gan praktikantam pieņemams periods, lai apgūtu savai studiju jomai noderīgas prasmes. Ja students sevi ir veiksmīgi pierādījis, veicot prakses vadītāja uzticētos uzdevumus, visbiežāk uzņēmuma vadība aicina turpināt sadarbību arī pēc prakses perioda beigām, noslēdzot darba līgumu.

Ikdienā piesaistām arī ziedojumus dažādiem RTU projektiem, pagājušajā gadā kopumā saņemot finansējumu 161 952 EUR apmērā. Saņemtie ziedojumi ļāvuši atbalstīt RTU Arhitektūras fakultātes diplomdarbu izstādi, RTU Inženierzinātņu vidusskolas darbību, RTU Zelta fonda izveidi, kā arī sarūpēt aprīkojumu AS “Latvenergo” radošajai laboratorijai, rīkot zinātnisko konferenci “Baltsilica 2018”, atbalstīt “IdeaLAB” attīstību, sniegt nozīmīgu atbalstu badmintona izlases un pašaizsardzības komandas attīstībai. Tāpat, pateicoties saņemtajiem ziedojumiem, organizēti dažādi stipendiju konkursi RTU studentiem.

2017. gada nogalē saņemtais SIA “Mikrotīkls” ziedojums 250 tūkstošu eiro apmērā pagājušajā gadā sniedza iespēju rīkot elektronikas olimpiādi skolēniem un studentiem, modernizēt telekomunikāciju un datortīklu mācību laboratoriju, aprīkot vairākas Dizaina fabrikas darbnīcas, uzstādīt saules fotelektrisko paneli, uzlabot telekomunikāciju studiju procesu, papildinot lekciju kursus ar praktiskām nodarbībām, un izveidot Atklātā koda programmatūras izpētes un izstrādes laboratoriju. Uzsākts darbs arī pie optiskās plūsmas pozicionēšanas sensora izstrādes, kā arī tiek veidoti RTU Bērnu un jauniešu universitātes centri Pierīgā.

Šogad turpināsim piesaistīt ziedojumus, lai realizētu nozīmīgus RTU projektus, kā arī aicināsim dažādu jomu uzņēmumus piedāvāt studentiem un audzēkņiem prakses vietas pirmās profesionālās pieredzes iegūšanai savā studiju nozarē. Lai iedvesmojošiem brīžiem un ražīgiem darbiem bagāts 2019. gads!

Kopīgot rakstu

Jaunumi