RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Pieredzes apmaiņa par praktikantu iesaisti uzņēmumu darbībā

4. marts, 2016
.
.
.

Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks (LiepUZIP) jau otro gadu veiksmīgi īsteno Nodarbinātības programmu, kuras ietvaros iesaista Liepājas uzņēmumu darbībā jaunos speciālistus, ar mērķi gūt praktiskās iemaņas. 2. martā LiepUZIP komanda viesojās RTU, lai pārrunātu gūto pieredzi un uzzinātu, kā šāda programma tiek īstenota Rīgā.
 
RTU Attīstības fonda un LiepUZIP aktivitātes praktikantu iesaistei uzņēmumu darbībā, ir stipri līdzīgas, tomēr Liepājas komanda ir izvirzījusi papildus mērķi, lai veicinātu jauno speciālistu atgriešanos savā pilsētā Liepājā, studentiem un jaunajiem speciālistiem no citām Latvijas augstskolām, dodot iespēju praktizēties mūsu pilsētā esošajos uzņēmumos, tādējādi laika gaitā nodrošinot darba vietas dzimtajā pilsētā.
 
Šajā tikšanās reizē tika noskaidrots, ka abas organizācijas nestrādā tikai ar savu augstskolu studentiem, bet sadarbojas arī ar citu augstskolu un arodskolu studentiem. LiepUZIP veiksmīgi ir sadarbojies ar RTU Liepājas filiāli un Liepājas Valsts tehnikumu.
 
RTU rektora vietnieks attīstībā Artūrs Zeps uzsvēra, ka fonda darbības īstenošanā liela nozīme ir augstskolas visa veida atbalstam. LiepUZIP valdes priekšsēdētājs Jānis Letinskis atzina, ka no Liepājas Universitātes šāds atbalsts netiek saņemts, līdz ar to LiepUZIP ir neatkarīga organizācija, kura līdz šim savus mērķus un aktivitātes realizē ar saviem esošajiem resursiem, lai dotu iespēju jaunajiem un topošajiem speciālistiem.
 
Lai Nodarbinātības programmas darbību attīstītu Liepājā, LiepUZIP ir iesniedzis projekta pieteikumu Liepājas domes izsludinātajā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā, kā arī tiek veidota papildus sadarbība ar Liepājas uzņēmumiem. No kreisās puses: Santa Jākobsone (RTU), Artūrs Zeps (RTU), Edgars Vērsis (LiepUZIP), Krista Vasiļjeva (LiepUZIP), Aija Levenoviča (LiepUZIP), Jānis Letinskis (LiepUZIP).

Kopīgot rakstu

Jaunumi