RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Noslēdzies vasaras prakšu stipendiju konkurss «Pierādi sevi vasarā! 2018»

30. augusts, 2018
.
.
.

Š.g. 30. augustā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” teritoriālajā iecirknī “Austrumi” notika  Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonda rīkotā prakses stipendiju konkursa «Pierādi sevi vasarā!» noslēguma pasākums, kurā piedalījās RTU Attīstības fonda pārstāvji, konkursa uzvarētāji un sadarbības partneri.

Šī gada pavasarī dažādu jomu augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestāžu studentiem bija iespēja pieteikties konkursam, lai pretendētu uz prakses vietu vasaras mēnešiem kādā no uzņēmumiem – konkursa sadarbības partneriem. Šogad uzņēmumi tika aicināti piedāvāt tādus prakses uzdevumus, lai uz prakses vietām varētu pretendēt arī pirmo kursu studenti, tādā veidā sniedzot iespēju jau studiju sākumā gūt praktisku pieredzi izvēlētajā studiju jomā. Konkursa kārtībā prakses vietas uzņēmumos ieguva 12 studenti, kuri divu mēnešu garumā pielietoja un praksē nostiprināja augstskolā gūtās teorētiskās zināšanas. Ar uzņēmumu atbalstu studenti saņēma arī ikmēneša praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas 350 EUR apmērā.

Noslēguma pasākumu ar uzrunu atklāja «Pierādi sevi vasarā 2018» organizators, RTU Attīstības fonda projektu vadītājs Edgars Ozolnieks. Turpinājumā pārstāvis no SIA «Rīgas namu pārvaldnieks», kas projekta ietvaros praksē uzņēma 5 studentus, pastāstīja par uzņēmuma darbību un vairāk uzmanību pievērsta tieši namu pārziņa profesijas pienākumiem un ikdienas izaicinājumiem. Pēc tam pasākuma dalībnieki kopā ar namu pārzini devās apsekot vienu no daudzdzīvokļu mājām un kopīgi sagatavoja apsekošanas aktu. Pasākuma noslēgumā praktikanti neformālā gaisotnē iepazīstināja klātesošos ar prakses laikā paveikto un dalījās ar gūtajām atziņām, rādot fotogrāfijas no savas ikdienas prakses norises vietā.

Šovasar konkursa ietvaros dalībniekiem prakses vietas piedāvāja uzņēmumi SIA «Rīgas ūdens» un SIA «Rīgas namu pārvaldnieks». Pēc veiksmīgās konkursa norises uzņēmumi izteica vēlmi sadarbību ar  RTU Attīstības fondu turpināt, piesaistot jaunus praktikantus ne tikai vasaras periodā, bet arī studiju laikā, kad studentiem nepieciešams doties kvalifikācijas praksēs.

«Konkurss «Pierādi sevi vasarā» norisinājās jau sesto gadu, un mēs esam gandarīti, ka spējam palīdzēt konkursa laureātiem iegūt pirmo praktisko pieredzi atbilstoši praktikanta izvēlētajai studiju jomai. Būtiski, ka prakses noslēgumā katrs praktikants saņem uzņēmuma sagatavotu  atsauksmi par prakses periodā paveikto, kas var palīdzēt tālākās karjeras veidošanā un būt labs pielikums pie CV,» atzīst RTU Attīstības fonda izpilddirektora vietniece Santa Jākobsone.

Vairāk fotoattēli no «Pierādi sevi vasarā! 2018» noslēguma pasākuma pieejami šeit. 

Kopīgot rakstu

Jaunumi