RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

AS „Latvijas balzams” piešķir stipendijas studentiem

29. jūlijs, 2015
.
.

Jau trešo gadu AS „Latvijas balzams” stipendiju fonds piešķīris 700 eiro vērtas stipendijas konkursa kārtībā izvēlētiem studentiem, kas izstrādāja maģistra darbus par ražošanā aktuāliem tematiem.  Stipendijas saņēma Matīss Zalcmanis no  Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Antoņina Antonova, kura studē Rīgas Tehniskajā universitātē.
 
“Esam gandarīti par jauniešiem, kurus aizrauj pētniecība un interesantais tehnologa darbs. Studenti novērtē iespēju pētniecisko darbu sasaistīt ar reālo ražošanu. Tāpat mums, ražotājiem, ir būtiski, lai studenti būtu zinoši ne tikai par teoriju, bet prastu arī savas zināšanas pielietot praksē. Tādēļ “Latvijas balzams” ne tikai pieškir stipendijas, bet arī regulāri sadarbojas ar tehnisko augstskolu studentiem, nodrošinot prakses vietas un iespēju stažēties,” uzsver AS “Latvijas balzams” vieglo alkoholisko dzērienu galvenā tehnoloģe Irēne Zeltiņa. 
 
Matīss Zalcmanis no LLU veica pētījumu par tēmu "Abolu vīna kokteiļa ar ogu gabaliņiem receptūras izstrāde". Savukārt, Antoņina Antonova no RTU veica pētījumu "Tehnoloģisko iekārtu apkopes efektivitāte AS “Latvijas balzams". AS “Latvijas balzams” (LB) stipendiju fonds tika iedibināts 2013.gada rudenī  sadar-bībā ar RTU Attīstības fondu ar mērķi veicināt jauniešu interesi par tehnisko nozaru studijām un aktualizēt jautājumus, kuri ir būtiski Latvijas ražotājiem. Stipendiju kon-kursā varēja pieteikties RTU un LLU maģistratūras studenti ar labām un izcilām sek-mēm.
 
Informāciju sagatavoja:
Dana Hasana
AS “Latvijas balzams” un “Amber Beverage Group” komunikācijas vadītāja
Tel.: +371 67011711
Mob.:+371 26355895
E-pasts:
www.lb.lv

Kopīgot rakstu

Jaunumi