RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Ar SIA Mikrotīkls atbalstu 2021.gadā modernizētas četras ETF laboratorijas

6. janvāris, 2022
.
.
.

Lai sekmētu augstākās izglītības attīstību Latvijā, RTU Attīstības fonds sadarbībā ar SIA “Mirkotīkls” piešķirto ziedojumu 2021.gadā modernizēja četras Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes laboratorijas – programmvadāmo radio un bezvadu sensoru tīklu laboratoriju, elektroakustikas laboratoriju, fotonikas mācību laboratoriju un telemātikas un transporta elektronisko sistēmu mācību laboratoriju. 

Programmvadāmo radio un bezvadu sensoru tīklu laboratorija

Projekta ietvaros tika modernizēta programmvadāmo radio un bezvadu sensoru tīklu laboratoriju (PRBSTL) Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtā. Projekta realizācijas laikā PRBSTL aprīkojums tiks papildināts ar modernām komponentēm, kas ļauj veikt mūsdienu radiokomunikācijas sistēmu fiziskā līmeņa realizāciju, testēšanu un izpēti. PRBSTL iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas ļaus Radioelektronikas institūta absolventiem atrast darbu vienā no daudziem Latvijas uzņēmumiem, kuri pēdējos gados iesaistās 5G un IoT risinājumu izstrādē un ieviešanā. Jaunās laboratorijas modernizācija piesaistīs zinātniski pētnieciskajam darbam jaunus pētniekus, ceļot to kompetenci “state of the art” tehnoloģiskos risinājumos, kā arī sniedzot iespējas iesaistīties Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga zinātniskos projektos.

Elektroakustikas laboratorija - ELAKU

Attīstot projektu, tika pilnveidots elektroakustikas laboratorijas tehniskais aprīkojums. Laboratorija iekļaujas Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtā. Laboratorija kopā ar tās aprīkojumu un mēraparatūru nodrošinās iespēju universitātes studentiem pilnvērtīgāk apgūt lekciju materiālu, pildīt praktiskos darbus, veikt pētījumus un izstrādāt patstāvīgos darbus elektroakustikas jomā. ELAKU būs kā praktiskā bāze profesionālajiem maģistrantiem 2018.gadā izveidotās studiju programmas “Viedās elektroniskās sistēmas” ietvaros. Praksē nostiprinātās zināšanas ļaus jaunajiem speciālistiem būt konkurētspējīgākiem darba tirgū. Elektroakustikas laboratorija ir unikāla ar savu Bezatbalss Kameru, kurā var veikt specifiskus mērījumus un, ar projektā realizācijas laikā iegādāto aparatūru un aprīkojumu, šos mērījumus būs iespējams veikt ievērojami augstākā līmenī. 

Fotonikas mācību laboratorija

Projekta ietvaros tika aprīkota Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūta “Fotonikas” mācību laboratorija. Šajā laboratorijā studenti apgūst maģistru studiju līmeņa priekšmetus: “Šķiedru optikas pārraides sistēmas”, “Ciparu šķiedru optikas pārraides sistēmas” un “Optiskās informācijas apstrādes fizika”. Šie ir obligātie priekšmeti, kuri veido studentu pamatzināšanas fotonikas virzienā. Tika veikta laboratorijā esošo mācību iekārtu (daļa no tām ir lietošanā jau no 90. gadu sākuma) nomaiņa uz modernākām, nozarei aktuālākām un studentiem daudz pievilcīgākām iekārtām. Laboratorija sniedz iespēju studentiem iegūt priekšstatu par informācijas apstrādes un pārvades optiskajām metodēm, par fizikālajiem principiem, kuri ir šo metožu pamatā, par to attīstības tendencēm un perspektīvām, kā arī padziļināti apgūt tās fotonikas nodaļas, uz kurām balstās informācijas optiskā apstrāde un pārvade. Laboratorijas iekārtu atjaunošana dod iespēju iesaistīt arī studentus un jaunos pētniekus pētnieciskajā darbā, izstrādājot dažādus signālu optiskās apstrādes iekārtu risinājumus, t.sk. pielietojumus, kas savietojami ar radio caur šķiedru sistēmās, 5G un IoT.

Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu mācību laboratorija

Projekta mērķis bija atjaunot un modernizēt Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu laboratoriju materiāltehnisko bāzi, lai studenti iegūtu vairāk praktisko iemaņu darbā ar jaunākajām tehnoloģijām un tiktu sagatavoti atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām, veicot mācību un pētniecības darbus. Pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaudzis studentu skaits katedras pasniegtajos priekšmetos, kas paredz aktīvu mācību laboratoriju izmantošanu tieši praktisko iemaņu sniegšanai studējošajiem. Laboratorijai tika nodrošināta jaunas aparatūras iegāde (jaudīgs dators servera funkciju veikšanai, projektors, ekrāns, datorsimulācijas programmatūra u.c.).

Vairāk par RTU Attīstības fonda realizētajiem projektiem lasi ŠEIT

Kopīgot rakstu

Jaunumi