RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Rīgas Politehniskā augstskola darbu sākusi 1862. gada 14. oktobrī kā pirmā daudznozaru tehniskā augstskola tā laika Krievijas impērijā. Rīgas Politehniskā augstskola 1896. gadā tiek pārveidota par Krievijas impērijas oficiālu augstskolu – Rīgas Politehnisko institūtu, kurā mācības notiek krievu valodā. Ņemot vērā Eiropas augstskolu paraugu, institūtā saglabājās autonomija. Tehniskās fakultātes Uz Rīgas Politehniskā institūta piecu fakultāšu bāzes 1919. gada sākumā izveidoja Latvijas Augstskolu. Nostiprinoties neatkarīgajai Latvijas valstij, 1919. gada 28. septembrī oficiāli tika atklāta Latvijas Augstskola ar deviņām fakultātēm. Pirmo reizi Latvijas vēsturē mācības augstskolā notika latviešu valodā. Augstskola 1923. gadā ieguva Latvijas Universitātes nosaukumu, tā bija vienota tipa augstskola, kas apvienoja tehniskās, dabas un humanitārās zinātnes. Tajā iekļāvās visas RPI fakultātes, izņemot Tirdzniecības. Turpmākos 40 gadus augstākā tehniskā izglītība Latvijā saistījās ar Latvijas Universitāti un Latvijas Valsts universitāti. Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Politehniskais institūts savu pašreizējo nosaukumu – Rīgas Tehniskā universitāte – ieguva 1990. gada 19. martā. Kopš tā laika augstskolā notiek studiju procesa reorganizācija, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību Latvijas tautsaimniecībai raksturīgajās nozarēs. RTU ir ieguvusi pozitīvu starptautisko ekspertu vērtējumu un ir akreditēta Latvijas Augstākās izglītības padomē. Arī RTU piedāvātās studiju programmas ir izgājušas starptautisko ekspertīzi un ir oficiāli akreditētas. Pašreiz RTU ir deviņas fakultātes: Arhitektūras un pilsētplānošanas, Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Enerģētikas un elektrotehnikas, Elektronikas un telekomunikāciju, E-studiju un humanitāro zinātņu, Inženierekonomikas un vadības, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas. Darbojas Vakara un neklātienes studiju departaments. RTU ir filiāles Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.

Kopīgot rakstu

Noderīgas saites