RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

LATVIJAS DZELZCEĻNIEKU UN SATIKSMES NOZARES ARODBIEDRĪBA

Mecenāta/partnera kategorija: Atbalstītājs

LDzSA ir neatkarīga apvienība, kas uz brīvprātības principiem apvieno darbiniekus, kuri strādā dzelzceļa transporta un satiksmes, t.sk., mašīnbūves, telekomunikāciju, transporta un ceļu būves, pasažieru un kravas pārvadājumu, loģistikas, tranzītu kravu pārvadājumu, ekspedīcijas sfērā, kā arī komercsabiedrībās, uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās, kas apkalpo minēto sfēru vai pastāvīgi izmanto tās pakalpojumus. Kopumā arodbiedrība apvieno vairāk nekā 11 000 biedru un tās galvenie darbības virzieni ir algas palielināšana, darba vietu un nodarbinātības līmeņa saglabāšana satiksmes nozarē. Arodbiedrība attīsta sociālās sadarbības principus. Ir noslēgta Ģenerālvienošanās ar dzelzceļa nozares darba devēju apvienību un darba koplīgumus ar vairākiem nozares uzņēmumiem. Dzelzceļa nozares Ģenerālvienošanos un uzņēmumu Darba koplīgumos ir noteikta darbinieku darba samaksa, tās indeksācija, prēmēšanas sistēma, kā arī papildus sociālās garantijas darbiniekiem, piemēram, papildus atvaļinājumi, papildus atpūtas dienas u.c.

Kontakti:

Dzirnavu iela 147A, Rīga

Kopīgot rakstu