RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

EMĪLIJA GUDRINIECE UN ALFRĒDS IEVIŅŠ ZINĀTNES UN PĒTNIECĪBAS STIPENDIJA Stipendija RTU MLĶF studentiem

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra programmās studējošajiem, kuri apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām, kuriem ir labas un teicamas sekmes un kuri vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģijas jomā, kā arī konkrētajā semestrī nesaņem citas veicināšanas stipendijas.
Skaits: 2 ikmēneša stipendijas
Apmērs: 215 EUR
Pieteikšanās termiņš: 15. septembris, 2019 (ieskaitot)

Latvijas Zinātņu akadēmijas fonds un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte sadarbībā ar  nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijai ar mērķi attīstīt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu ķīmijas nozarē, liekot uzsvaru uz studentu zinātnisko pētījumu nozīmi mācību procesā.

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 215 EUR vērtībā laika posmam no 2019. gada novembra līdz 2020. gada augustam.

Stipendiju izmaksa tiks veikta 3 reizes stipendiju saņemšanas periodā pēc atskaišu saņemšanas konkursa nolikuma 6.2. punktā minētajos termiņos, un komisijas akcepta par to atbilstību.

Pretendentiem jāiesniedz:

  • sekmju izraksts no pēdējiem diviem mācību semestriem (iepriekšējā studiju gada) ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  • īss iepriekšējā gada zinātnisko pētījumu izklāsts un nākamā semestra pētījumu apraksts (kopā ne vairāk kā 3 lpp.);
  • zinātnisko publikāciju saraksts;
  • zinātniskā darba vadītāja atsauksme, kurā norādīts studenta līdzšinējo pētījumu ilgums un tematika (parakstīta un ieskanēta);
  • RTU MLĶF ieteikums stipendijas saņemšanai (nav obligāts).

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē minētie dokumenti un jāaizpilda konkursa elektroniskā pieteikuma anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2019. gada 15. septembrim (ieskaitot).

Lejuplādējamais dokuments:

Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Santa Zunda

Tel.: 67089429

EMĪLIJA GUDRINIECE UN ALFRĒDS IEVIŅŠ

Nozare:
Privātpersona

Noderīgas saites