RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

LZA FONDS Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa vārdā nosauktās stipendijas RTU MLĶF studentiem

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra programmās studējošajiem
Skaits: 2 ikmēneša stipendijas
Apmērs: 215 EUR
Laika periods: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: 16. septembris, 2018 (ieskaitot)
Sadarbībā ar: LZA FONDS

Latvijas Zinātņu akadēmijas fonds un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte sadarbībā ar  nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijai ar mērķi attīstīt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu ķīmijas nozarē, liekot uzsvaru uz studentu zinātnisko pētījumu nozīmi mācību procesā.

Stipendiju konkursā var pieteikties (pretendentus var pieteikt arī RTU Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāte) RTU MLĶF bakalaura un maģistra līmeņa studenti, kuri atbilst šādām prasībām: 

  • apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām;
  • labas un teicamas sekmes (vidējā svērtā atzīme pēdējos divos studiju semestros nav zemāka par 7,5);
  • vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģijas jomā;
  • konkrētajā semestrī nesaņem citas veicināšanas stipendijas. 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas 215 EUR vērtībā laika posmam no 2018. gada novembra līdz 2019. gada augustam, kopā 10 mēneši. 

Pretendentiem jāiesniedz: 

  • sekmju izraksts no pēdējiem diviem mācību semestriem (iepriekšējā studiju gada) ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  • īss iepriekšējā gada zinātnisko pētījumu izklāsts un nākamā semestra pētījumu apraksts (kopā ne vairāk kā 3 lpp.);
  • zinātnisko publikāciju saraksts;
  • zinātniskā darba vadītāja atsauksme, kurā norādīts studenta līdzšinējo pētījumu ilgums un tematika (parakstīta un ieskanēta);
  • RTU MLĶF ieteikums stipendijas saņemšanai (nav obligāts).

Pretendentiem minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā  līdz 2018. gada 16. septembrim (ieskaitot).

Stipendiju mecenāti: EMĪLIJA GUDRINIECE UN ALFRĒDS IEVIŅŠ

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Santa Jākobsone

Tel.: 67089429

LZA FONDS