RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

LATVIJAS GĀZE, AS STUDIJU STIPENDIJA Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta studentiem

Kam: RTU BIF SGŪTI bakalaura un maģistra līmeņa studentiem, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa, ar teicamām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti gāzes tehnoloģiju problēmu risināšanā
Skaits: 1 ikmēneša stipendija
Apmērs: 175 EUR
Laika periods: 10 mēneši
Stipendijas veids: Studiju stipendija
Pieteikšanās termiņš: 23. septembris, 2018 (ieskaitot)
Sadarbībā ar: LATVIJAS GĀZE, AS

AS „Latvijas Gāze” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendijas piešķiršanas kārtību AS „Latvijas Gāze” stipendijai ar mērķi materiāli atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas  institūta studentus mācībās un veicināt profesionālo un zinātniski-pētniecisko darba iemaņu apgūšanu, tādejādi sekmējot jauno speciālistu kvalitātes paaugstināšanos.

Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 175 EUR apmērā laika periodā no 2018. gada septembra līdz 2019. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.

Pretendentiem jāiesniedz:

  • BIF dekāna vai SGŪTI direktora parakstīts studenta raksturojums;
  • CV (Curriculum Vitae);
  • informācija par sasniegumiem pētnieciskajā darbā (publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.);
  • 4-5 A4 formāta lapas garu konkursa pieteikuma darbu brīvā formā izvēloties darba saturisko daļu par kādu no tēmām:
  1. Dabas gāzes izmantošana lauksaimniecības objektos;
  2. Dabas gāzes patēriņš mājsaimniecībā;
  3. Dabas gāzes patēriņš kurināmā bilancē;
  4. Katlu iekārtas dabas gāzes dedzināšanai;
  5. Sašķidrinātas dabas gāzes pielietošanas perspektīvas Baltijas valstīs.

Pretendentiem minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā  2018. gada 23. septembrim (ieskaitot).

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums 

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Santa Jākobsone

Tel.: 67089429

LATVIJAS GĀZE, AS