RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

ITERA LATVIJA, SIA STUDIJU STIPENDIJA RTU Arhitektūras fakultātes studentiem

Kam: RTU Arhitektūras fakultātes studiju programmas „Arhitektūra” bakalaura līmeņa studentiem, sākot no 2. kursa, profesionālās programmas studenti un maģistra līmeņa studentiem
Skaits: 4 ikmēneša stipendijas
Apmērs: 150 EUR
Laika periods: 10 mēneši
Stipendijas veids: Studiju stipendija
Pieteikšanās termiņš: 23. septembris, 2018 (ieskaitot)
Sadarbībā ar: ITERA LATVIJA, SIA

SIA „ITERA Latvija” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina kārtību SIA „ITERA Latvija” stipendiju piešķiršanai RTU studentiem ar mērķi veicināt Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas un rūpēties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 4 ikmēneša stipendijas 150 EUR apmērā (2 bakalaura līmeņa un 2 profesionālās programmas vai maģistra līmeņa studentiem), laika periodā no 2018. gada septembra līdz 2019. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.

Stipendiju konkursā aicināti pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studiju programmas „Arhitektūra” bakalaura līmeņa studenti, sākot no 2. kursa, profesionālās programmas studenti un maģistra līmeņa studenti. Pretendentu vidējā svērtā atzīme iepriekšējā studiju gadā nedrīkst būt zemāka par 8 ballēm.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāiesniedz:

 • studenta sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu;
 • informācija par studenta sasniegumiem pētnieciskajā darbā (publikācijām, piedalīšanos konferencēs, radošajiem sasniegumiem u.c.);
 • konkursa pieteikuma darbu (vismaz 6000 zīmes, A4 lapas formāts, burtu lielums „12”, fonts „Time New Roman”, atstarpe starp rindām – 1.5) brīvā formā izvēloties darba saturisko daļu par kādu no tēmām:
  1. Ilgtspējīgas pilsētvides ainaviskie aspekti;
  2. Pilsētainavas kvalitātes sezonālie faktori;
  3. Sabiedriskās aktivitātes pilsētainavas identitātes kontekstā;
  4. Sabiedrības līdzdalība vides veidošanā.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē minētie dokumenti un jāaizpilda konkursa elektroniskā pieteikuma anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 23. septembrim (ieskaitot).

Lejuplādējamais dokuments:

Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Santa Jākobsone

Tel.: 67089429

ITERA LATVIJA, SIA

Nozare:
Enerģētika