RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

HAGBERG, SIA PRAKSES STIPENDIJA Projektu vadītāja asistents

Kam: Finanšu, vadības, ekonomikas vai biznesa jomu studentiem no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Banku augstskolas, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils augstskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”, sākot no bakalaura līmeņa 3. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apmērs: 400 EUR mēnesī
Laika periods: 12 mēneši (30 stundas nedēļā*)
Stipendijas veids: Prakses stipendija
Pieteikšanās termiņš: 24. februāris (ieskaitot)
Sadarbībā ar: HAGBERG, SIA

SIA “Hagberg” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA “Hagberg” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 400 EUR apmērā (30 stundas nedēļā) praktisko iemaņu papildināšanai Projektu vadītāja asistenta prakses vietā laika periodā no 2020. gada marta vidus līdz 2021. gada marta vidum (kopā 12 mēnešiem).

*Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 30 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2020. gada 24. februārim (ieskaitot).

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Lelde Loze

Tel.: 20230467

 

HAGBERG, SIA

Darbinieku skaits:
vairāk nekā 200 darbinieki