RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

HAGBERG, SIA PRAKSES STIPENDIJA Personāla vadības asistents

Kam: Vadībzinātņu, ekonomikas un uzņēmējdarbības neklātienes un nepilna laika klātienes (vakara) studentiem, sākot no bakalaura līmeņa vai 1. līmeņa profesionālo studiju 2. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apmērs: 450 EUR mēnesī
Laika periods: 12 mēneši (30 stundas nedēļā*)
Stipendijas veids: Prakses stipendija
Pieteikšanās termiņš: 6. novembris, 2018 (ieskaitot)
Sadarbībā ar: HAGBERG, SIA

SIA „Hagberg” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina kārtību SIA „Hagberg” praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju piešķiršanai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 450 EUR apmērā (30 stundas nedēļā) praktisko iemaņu papildināšanai Personāla vadības asistenta prakses vietā laika periodā no 2018. gada novembra vidus līdz 2019. gada novembra vidum (kopā 12 mēnešiem).

*Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 30 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 6. novembrim (ieskaitot).

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Santa Jākobsone

Tel.: 67089429

 

HAGBERG, SIA

Darbinieku skaits:
vairāk nekā 200 darbinieki