RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

ZINĀTNES UN PĒTNIECĪBAS STIPENDIJA

Kam: RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura līmeņa 2. kursa studentiem ar vidējo svērto atzīmi pēdējos divos studiju semestros ne zemāku par 7,5 un vismaz viena studiju gada pieredzi, veicot studentu zinātnisko darbu organiskās sintēzes laboratorijā.
Skaits: 1 pētniecības darba stipendija
Apmērs: 150 EUR mēnesī
Laika periods: 8 mēneši
Pieteikšanās termiņš: 20. oktobris, 2019 (ieskaitot)

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (OĶTI) sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību pētniecības darbu stipendijām ar mērķi veicināt studentu zinātniski pētniecisko darbību un atbalstīt studentu pētījumus ķīmijas nozarē. Piesakoties konkursā, studenti ne tikai iegūst iespēju saņemt OĶTI  speciālistu atbalstu pētniecības darbu izstrādes procesā, bet arī pretendēt uz stipendiju.

Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 150 EUR apmērā zinātniskā darba izstrādei laika periodā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada jūnijam (kopā 8 mēneši).

Stipendijas ieguvējam vismaz stipendijas saņemšanas periodā būs jāstrādā pie zinātniskā darba tēmā: „Selēnu saturošu purīnu un nukleozīdu atvasinājumu sintēze”.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2019. gada 20. oktobrim (ieskaitot).

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Lelde Loze

Tel.: 20230467

Noderīgas saites