RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Industry Service Partner, SIA PRAKSES STIPENDIJA Jaunākais lietvedis

Kam: Vadībzinātņu, tiesību zinātņu, informācijas pārvaldības, kā arī uzņēmējdarbības jomu studentiem no Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Banku augstskolas, Latvijas universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils Augstskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”, Transporta un sakaru institūta un Vidzemes Augstskolas vai vidējās profesionālās izglītības iestādes, sākot no 1. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apmērs: 450 EUR mēnesī
Laika periods: 6 mēneši (30 stundas nedēļā*)
Stipendijas veids: Prakses stipendija
Pieteikšanās termiņš: 10. decembris, 2019 (ieskaitot)

SIA „Industry Service Partner” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „Industry Service Partner” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 450 EUR apmērā (30 stundas nedēļā) praktisko iemaņu papildināšanai Jaunākā lietveža prakses vietā laika periodā no 2019. gada decembra vidus līdz 2020. gada jūnija vidum (kopā 6 mēnešiem).

*Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 30 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2019. gada 10. decembrim (ieskaitot).

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Gatis Štolcers

Tel.: 22487657

Industry Service Partner, SIA

Noderīgas saites