RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

EMERGN, AS STUDIJU STIPENDIJA Informācijas tehnoloģiju jomas studentiem

Kam: Bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa studentiem un maģistra līmeņa studentiem ar labām un teicamām sekmēm, kuri studē kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm akreditētā studiju programmā informācijas tehnoloģiju nozarē.
Skaits: 3 ikmēneša stipendijas
Apmērs: 300 EUR
Laika periods: 10 mēneši
Stipendijas veids: Studiju stipendija
Pieteikšanās termiņš: 15. septembris, 2019 (ieskaitot)
Sadarbībā ar: EMERGN, AS

AS „Emergn” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina kārtību AS „Emergn” stipendiju piešķiršanai ar mērķi veicināt un attīstīt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu informācijas tehnoloģiju jomā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas 300 EUR apmērā laika periodā no 2019. gada septembra līdz 2020. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.

Stipendiju konkursam var pieteikties bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa  studenti un maģistra līmeņa studenti ar labām un teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 7), kuri studē kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm akreditētā studiju programmā informācijas tehnoloģiju nozarē.

Pretendentam jāiesniedz:

  • sekmju izraksts no iepriekšējā studiju gada ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  • motivācijas vēstule saņemt stipendiju, kurā aprakstīts:
    • kā ikdienā pilnveido sevi informāciju tehnoloģiju nozarē;
    • nākotnes plāni informācijas tehnoloģiju nozarē;
  • darbs (kods), kuru students radījis ārpus studiju darba, savās interesēs, aprakstot, cik ilgā laikā darbs uztaisīts, kādā veidā, kādam nolūkam, ko vēlētos tajā pilnveidot.
  • dzīves apraksts (Curriculum Vitae), iekļaujot informāciju par apgūtajām papildu apmācībām informācijas tehnoloģiju nozarē (online kursi, vasaras skolas, dalība projektos).

Pretendentiem jāaugšupielādē minētie dokumenti, kā arī jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2019. gada  15. septembrim (ieskaitot).

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Santa Zunda

Tel.: 67089429

EMERGN, AS

Darbinieku skaits:
vairāk nekā 200 darbinieki

Noderīgas saites