RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

EMERGN, AS STUDIJU STIPENDIJA Informācijas tehnoloģiju jomas studentiem

Kam: IT jomas bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa studentiem un maģistra līmeņa studentiem
Skaits: 6 ikmēneša stipendijas
Apmērs: 150 EUR
Laika periods: 10 mēneši
Stipendijas veids: Studiju stipendija
Pieteikšanās termiņš: 23. septembris, 2018 (ieskaitot)
Sadarbībā ar: EMERGN, AS

AS „Exigen Services Latvia” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina kārtību AS „Exigen Services Latvia” stipendiju piešķiršanai ar mērķi veicināt un attīstīt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu informācijas tehnoloģiju jomā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas 150 EUR apmērā laika periodā no 2018. gada septembra līdz 2019. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.

Stipendiju konkursam var pieteikties bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa  studenti un maģistra līmeņa studenti ar labām un teicamām sekmēm, kuri studē:

  • Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmās “Datorsistēmas” un “Informācijas tehnoloģija”;
  • Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes” un maģistra studiju programmā “Datorzinātnes”;
  • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmās “Informācijas tehnoloģijas”, “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un “Datorvadība un datorzinātne”;
  • Transporta un sakaru institūta Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes studiju programmās “Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas”, kā arī “Informācijas sistēmu vadība”;
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmās “Programmēšanas inženieris” un profesionālā maģistra studiju programmā “Datorsistēmas”;
  • Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes Informācijas tehnoloģiju virziena profesionālā bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas” un profesionālā maģistra studiju programmās “Kiberdrošības inženierija” vai “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”.

Pretendentam jāiesniedz:

  1. sekmju izraksts no iepriekšējā studiju gada ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 7);
  2. motivācijas vēstule saņemt stipendiju, kurā aprakstīti nākotnes plāni informācijas tehnoloģiju nozarē;
  3. dzīves apraksts (Curriculum Vitae).

Pretendentiem jāaugšupielādē minētie dokumenti, kā arī jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 23. septembrim (ieskaitot).

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums

Kopīgot rakstu
Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

Santa Jākobsone

Tel.: 67089429

EMERGN, AS

Darbinieku skaits:
vairāk nekā 200 darbinieki

Noderīgas saites