Akadēmiskā gada kalendārs

Akadēmiskā gada kalendārs

2023./2024. akadēmiskā gada studiju darba grafiks

Rudens semestris: 04.09.2023.–28.01.2024.
t.sk. Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas 24.12.2023.–01.01.2024.

Pavasara semestris: 29.01.2024.–22.06.2024.
t.sk. Lieldienu brīvdienas 25.03.2024.–01.04.2024.

Vasaras semestris: 01.07.2024.–25.08.2024.

Pirmssvētku dienās, RTU dzimšanas un Karjeras dienā ir saīsinātie darba laiki, jāseko līdzi informācijai ORTUSā un savos e-studiju kursos.


RTU Latvijas Jūras akadēmijas profesionālās bakalaura studiju programmās
«Jūras transports – kuģa vadīšana», «Jūras transports – kuģa mehānika» un «Jūras transports – kuģa elektroautomātika» (sakarā ar studiju prakses termiņiem):

Rudens semestris: 04.09.2023.–21.01.2024.
t. sk. ziemas brīvdienas: 24.12.2023.–01.01.2024.

Pavasara semestris: 22.01.2024.–22.06.2024.
t. sk. pavasara brīvdienas: 25.03.2024.–01.04.2024.

Studijas