Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Zinātniskais žurnāls

Zinātniskais žurnāls

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniskais žurnāls «Arhitektūra un pilsētplānošana» (Architecture and Urban Planning), kurš no 2015. gada ir iekļauts De Gruyter datubāzē un atspoguļo RTU Arhitektūras fakultātes starptautiskās zinātniskās sadarbības aizvien pieaugošo mērogu. Šajā izdevumā publicēti starptautisku pētnieku raksti, kuru autori ir dažādu valstu speciālisti. Rakstos analizētas vides kvalitātes un izglītības, pilsētu un teritoriālās plānošanas, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības problēmas un iztirzāti arhitektūras un pilsētbūvniecības vēstures jautājumi. Žurnālā pārsvarā lasāmi raksti angļu valodā.

Žurnāla redkolēģijā ir eksperti no dažādu Eiropas un no Amerikas Savienoto valstu augstskolām.

Visi rakstu krājumi vienkopus pieejami vietnē Sciendo, savukārt, jaunu rakstu iesūtīšana, recenzēšana un izdošana tiek koordinēta caur Open Journal System (OJS) platformu vietnē.

_