Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Vietējie projekti

Vietējie projekti

Vietējo projektu līmenī RTU arhitektūras fakultāte aktīvi sadarbojas ar citām RTU fakultātēm un citām Latvijas augstskolām, ar pašvaldībam un privātiem uzņēmumiem.

Profesors Jānis Krastiņš ir Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs: 
  • LU projekts Nr. 2010. 10-4/VPP-3/3 «Nacionālā identitāte un komunikācija», LU reģistrācijas Nr. ZD2010/26463 (2010–2012, vadošais pētnieks);  
  • RTU zinātniski pētnieciskais projekts FLPP Nr. 2011/2 «Rīgas arhitektūras mantojums un arhitektūras meistari» (2011; projekta vadītājs);
  • Valsts pētījumu programmas «Letonika» projekts «Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma identifikācija un aktualizācija»,  RTU reģistrācijas Nr. 1874 (2015–2017; projekta vadītājs).