Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

RTU Studentu zinātniskā konference

RTU Studentu zinātniskā konference

Katru gadu aprīlī RTU Arhitektūras fakultātē tiek rīkota studentu zinātniskā konference, kuras mērķis ir iepazistināt visus interesentus ar studentu veiktajiem pētījumiem.

2019. gadā RTU 60. studentu zinātniski tehniskās konferences sekcija «Arhitektūra un pilsētplānošana» notiks 23.04.2019. no plkst.14.30 līdz 17.30 RTU AF telpās, Ķīpsalas ielā 6.

Tā ir lieliska iespēja par saviem pētījumiem pastāstīt citiem! Ziņojumiem var izmantot gan studiju ietvaros izstrādātos darbus, gan patstāvīgus pētījumus.

Tēžu iesniegšanas termiņš – 29.03.2019.

Tēzes drukātā veidā jāiesniedz AF 415. telpā, elektronisko kopiju jānosūta uz e-pastu: .

Tēžu noformēšanas noteikumi

Jau tradicionāli konferences labākā referāta autoram tiks pasniegta Jāņa Alkšņa balva (diploms, grāmata un naudas balva).

_