Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

RTU Studentu zinātniskā konference

Katru gadu aprīlī RTU Arhitektūras fakultātē tiek rīkota studentu zinātniskā konference, kuras mērķis ir iepazistināt visus interesentus ar studentu veiktajiem pētījumiem.

Dalībai konferencē var pieteikt gan studiju laikā tapušus pētījumus, piemēram, bakalaura vai maģistra darbu, gan patstāvīgi veiktus pētījumus.