Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra un pilsētplānošana norisinās reizi gadā - oktobrī. Tās mērķis ir veicināt diskusiju par ilgtspējīgu pilsētvidi, arhitektūras vēsturi un teoriju, pilsētplānošanu un telpisko attīstību, uzsverot mūsdienīgu pieeju izmantošanu pilsētvides organizācijā, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus. Katru gadu Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā Arhitektūra un pilsētplānošana piedalas pētnieki no daudzām Eiropas valstīm. Tas sniedz iespēju veidot jaunus kontaktus un popularizēt pētījumus arī ārpus Latvijas.

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē zinātniskās pētniecības procesā iesaistās gan studējošie, gan topošie pētnieki, gan jau pieredzējuši zinātnieki. Lai veidotu integrētu platformu atšķirīgu paaudžu un jomu pētnieku pieredzes un ideju apmaiņai, stiprinātu sinerģiju starp dažāda līmeņa pētniecības aktivitātēm un iepazīstinātu ar daudzveidīgajiem pētījumu virzieniem un interesantākajiem secinājumiem un projektiem arhitektūrā un pilsētplānošanā, fakultāte šogad pirmo reizi no 10. līdz 13. oktobrim organizē Zinātnes nedēļu «Liveable Cities, Buildings, Heritage». Rīgas Tehniskās universitātes 64. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra un pilsētplānošana ir viens no Zinātnes nedēļas pasākumiem.

Rīgas Tehniskās universitātes 64. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra un pilsētplānošana norisināsies 2023. gada 13. oktobrī Arhitektūras fakultātē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 435. telpā

KONFERENCES PROGRAMMA

Konferences referātu kopsavilkumus plānots publicēt Rīgas Tehniskās universitātes  zinātniskajā žurnālā «Arhitektūra un pilsētplānošana» (Architecture and Urban Planning), kas ir indeksēts SCOPUS datu bāzē. 

KONTAKTINFORMĀCIJA
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte
Ķīpsalas iela 6, Rīga LV-1048, Latvija

Alisa Koroļova

+371 26866511