Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

RTU 62. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra un pilsētplānošana norisināsies 2021. gada 14.–15. oktobrī Rīgā, Ķīpsalas ielā 6. 

Konferences mērķis ir veicināt diskusiju par ilgtspējīgu pilsētvidi, arhitektūras vēsturi un teoriju, pilsētplānošanu un telpisko attīstību, uzsverot mūsdienīgu pieeju izmantošanu pilsētvides organizācijā.

KONFERENCES PROGRAMMA

14. oktobrī
Plenārsēde (laiks tiks precizēts)
14.00–17.00 New European Bauhaus: Strengthening the Quality of Life

15. oktobrī
Sekcija Arhitektūra un pilsētplānošana 
9.00–17.00 Prezentāciju sesijas
19.00 Saviesīgs pasākums 

SVARĪGI DATUMI

  • 24. jūlijs Dalībnieku pieteikšanās un kopsavilkumu iesūtīšana
  • 31. jūlijs Dalības akceptēšana
  • 10. septembris Konferences rakstu iesūtīšana

Konferences darbs notiks angļu valodā.

PUBLIKĀCIJAS
Atlasītie konferences raksti tiks publicēti Scopus indeksētā RTU Zinātniskajā žurnālā Architecture and Urban Planning (https://sciendo.com/journal/AUP). Rakstu publicēšana sagaidāma 2021./2022. gadā.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte
Ķīpsalas iela 6, Rīga LV-1048, Latvija

Alisa Koroļova

+371 26866511
 

REĢISTRĀCIJA
Pieteikties dalībai konferencē var līdz 2021. gada 24. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu.

KOPSAVILKUMU IESNIEGŠANA
Darba saturam jābūt oriģinālu pētījumu rezultātam. 

Kopsavilkumā jāiekļauj šāda informācija:

  • Nosaukums (maksimāli 65 zīmes) un kopsavilkums (maksimāli 400 vārdi)
  • Informācija par autoru / autoriem (Vārds, Uzvārds, universitāte /uzņēmums/ kompānija, valsts)
  • Autora biogrāfija (maksimāli 200 vārdi)

Kopsavilkumi jāiesūta e-pastā  

DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa 62. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Arhitektūra un pilsētplānošana ir EUR 100, samaksu veicot līdz 31. augustam. Pēc 31. augusta maksa būs EUR 150.

Dalības maksā iekļauts visu sesiju, kafijas paužu, konferences pusdienu un vakariņu apmeklējums vienai personai 15. oktobrī.

Dalības maksa jāpārskaita uz Rīgas Tehniskās universitātes kontu:
Rīgas Tehniskā universitāte
VAT Reg. No. LV-90000068977
Address: Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija
Bank name: VALSTS KASE
IBAN: LV46TREL915101S000000
SWIFT: TRELLV22 
Maksājuma mērķī norādot: Architecture – 62nd Conference 

Apzinoties neparedzētus apstākļus (tostarp ar COVID-19 saistītus ierobežojumus), konferences dalībniekiem, kuri nevarēs apmeklēt Rīgas Tehniskās universitātes 62. starptautisko zinātnisko konferenci Rīgā, būs iespēja savus zinātniskos darbus prezentēt attālināti.

IEPRIEKŠĒJO KONFERENČU MATERIĀLI
58. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas Arhitektūra and pilsētplānošana referātu kopsavilkumi
59. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas Arhitektūra and pilsētplānošana: Pilsētu identitātes: pagātne, mūsdienas un nākotne referātu kopsavilkumi