Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās zinātniskās konference, sekcija Arhitektūra un pilsētplānošana

2020. gada 15. oktobrī notiks 1. Baltijas jauno arhitektu, ainavu arhitektu un urbānistu konference.

Tās mērķis ir paaugstināt pētījumu kvalitāti, kopā pulcējot pieredzējušus pētniekus un doktorantus un veicinot domu un viedokļu apmaiņu. Tematiski konfrence būs veltīta zinātniskās pētniecības metodoloģijai: metodiskai pieejai un pētījuma dizainam.

Rīgas Tehniskās universitātes 61. starptautiskā zinātniskā konference, Arhitektūras un pilsētplānošanas sekcija plānota 2020. gada 16. oktobrī.

Tās mērķis ir veicināt diskusiju par ilgtspējīgu pilsētvides attīstību, arhitektūras vēsturi un teoriju, pilsētplānošanu un telpisko attīstību, uzsverot mūsdienīgu pieeju.

 

PROGRAMMA

15. oktobris
1. Baltijas jauno arhitektu, ainavu arhitektu un urbānistu konference

9.00–10.00 Plenārsēde
10.00–16.00 Prezentāciju sesijas
16.00–17.00 Tīklošanās un darbnīcas
19.00 Saviesīgs vakara pasākums

16. oktobris
Rīgas Tehniskās universitātes 61. starptautiskā zinātniskā konference, Arhitektūras un pilsētplānošanas sekcija

9.00–17.00 Prezentāciju sesijas
19.00 Saviesīgs vakara pasākums

Konferences darbs notiek angļu valodā.
 
PUBLIKĀCIJAS
Konferences rakstus ir iespēja publicēt recenzētā RTU Zinātniskajā žurnālā Architecture and Urban Planning (ISSN 1691-4333).  
 
REĢISTRĀCIJA
Pieteikties dalībai konferencē var līdz 2020. gada 10. jūlijam, aizpildot pieteikuma fomu.
 
Dalības maksa 1. Baltijas jauno zinātnieku, arhitektu, ainavu arhitektu un urbānistu konferencē ir EUR 50. Tajā iekļauta dalība konferences sesijās, kafijas pauzes un pusdienas.

Dalības maksa uz 61. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, sekcijā Arhitektūra un pilsētplānošana ir EUR 100, samaksu veicot līdz 31. augustam. Pēc 31. augusta maksa būs EUR 150. Dalības maksā ieļauts visu sesiju, kafijas paužu, konferences pusdienu un vakariņu apmeklējums vienai personai.

Dalības maksa jāpārskaita uz Rīgas Tehniskās universitātes kontu:

Rīgas Tehniskā universitāte
PVN reģ. Nr.LV-90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija
Bankas nosaukums: VALSTS KASE
IBAN: LV46TREL915101S000000
SWIFT: TRELLV22

Lūgums, maksājumā norādīt: Arhitektūra - 61. konference.

SVARĪGI DATUMI

  • 10. jūlijs Dalībnieku pieteikšanās un kopsavilkumu iesūtīšana
  • 20. jūlijs Dalības akceptēšana
  • 10. septembris Konferences rakstu iesūtīšana
 
KONTAKTINFORMĀCIJA
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte
Ķīpsalas iela 6, Rīga LV-1048, Latvija

Alisa Koroļova
m
+371 26866511

IEPRIEKŠĒJO KONFERENČU MATERIĀLI
58. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas Arhitektūra and pilsētplānošana referātu kopsavilkumi
59. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas Arhitektūra and pilsētplānošana: Pilsētu identitātes: pagātne, mūsdienas un nākotne referātu kopsavilkumi

_